Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Lidt om vores pædagogik 

Lidt om vores pædagogik 
I børnehaven ser vi hvert enkelt barn som et unikt lille væsen, der har krav på at blive mødt i øjenhøjde af vores professionelle voksne, der anerkender barnet, som det er – og voksne som gør deres bedste for at få øje på de positive intentioner i barnets handlinger.

Fællesskabet i centrum
Vores pædagogiske udgangspunkt er, at alle børn har brug for at indgå i gode og positive relationer med andre – både i lege med andre børn og i forhold til voksne. Vi er opmærksomme på de børn, som måske har lidt svært ved at komme ind i et børnefællesskab – og hjælper dem på vej.

Børnene bliver præsenteret for det forpligtende fællesskab, når vi har fælles, planlagte aktiviteter i grupperne. Her har de voksne på forhånd bestemt et tema, som der i en periode skal arbejdes med – det kunne for eksempel være eventyr, høst eller Afrikas dyr. Efterfølgende bliver børnene inddraget og får mulighed for at bidrage med deres ideer, spørgsmål og undren – som vi så går i gang med at undersøge og iagttage – for sammen at danne nye erfaringer og viden.

Vi bestræber os på at lære børnene at løse opgaver hver for sig og sammen, og vi træner børnene i at kunne forhandle; for eksempel ved både at kunne give og tage, at kunne samarbejde og blive enige med hinanden. Vi tror nemlig på, at vi på den måde er med til at styrke det enkelte barns selvværd og børnegruppens samlede trivsel. 

Legen er med til at bane vejen til selvstændighed
I børnehaven er vi også meget opmærksomme på det værdifulde ved børnenes egne lege og deres venskaber. Derfor vægter vi legens betydning højt som en selvstændig og vigtig aktivitet for børnehavebarnet. 

Legen er et af de steder i barnets udvikling og læring, hvor det selvstændigt får mulighed for at indgå i fællesskaber, udvikle sproget i kraft af dets fantasi og indbyrdes forhandlinger om roller og regler. 

Indrømmet - det er ikke altid let og ukompliceret at nå til enighed eller blive en del af en gruppe, som er i gang med en spændende leg, men der er rigtig meget læring i dette.

Derfor har de voksne i børnenes liv en meget vigtig opgave, når det handler om at kunne guide og støtte børnene, så de opnår en større forståelse for hinanden og hen ad vejen bliver dannede til at indgå i et godt og positivt fællesskab, hvor der er plads til hinandens forskelligheder og forudsætninger.

Pædagogikken i praksis 
Vores arbejde med pædagogiske og planlagte aktiviteter tager udgangspunkt i et fælles årshjul, som vi laver sammen med vuggestuen.

Her beslutter vi, hvilke fire-fem overordnede temaer, vi vil dykke ned i og sammen med børnene blive klogere på. Det kan for eksempel være omkring helte-tema, et tema omkring bæredygtighed eller noget helt andet. Og så går vi ellers i gang med som voksne og sammen med børnene at tænke og planlægge hvilke ting, vi gerne vil undersøge, hvilke læreplanstemaer og ideer, vi har til et givent tema, og hvordan vi vil arbejde med dem i forhold til vores børnegruppe.

Det kan i børnehaven være gode ideer, der:

- Lægger op til snakke om trivsel og venskaber og bruger massage, fælleslege og samtaleplakater til at snakke ud fra

- Handler om sange, musik, rytmer og drama, når vi holder vores ugentlige fællessamling for alle børn 

- Foregår i og omkring naturen, når vi arbejder med bæredygtighedstemaer, årets gang og viden om dyr og planter. Eller når vi en gang om ugen har udedag med træværksted, bål eller en tur i skoven

- Inddrager krop og bevægelse, når vi kælker på vores egen skrænt ved vintertid, cykler på cykelbanen, kravler op i vores legetårn eller på ribben i motorikrummet, eller når vi en gang om ugen går i hallen, hvor de voksne laver en redskabsbane og laver forskellige fælles bevægelses- eller sanselege 

- Præsenterer og udforsker forskellige rim og remser, historier, lyde, børneskribling og bogstaver – og i de øjeblikke, hvor barnet viser interesse og lyst til eksempelvis at øve sig i at skive en lille historie, sit eget navn eller noget andet spændende, de er optagede af – så gør vi det.